Léčba metastatického maligního melanomu s mutací BRAF V600 – kazuistika

MUDr. Věra Benešová

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava

Sekvenční léčba metastatického maligního melanomu

MUDr. David Šulc

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice, Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Kabozantinib v ČR – výsledky z reálné klinické praxe u pacientů s RCC

MUDr. Igor Richter, Ph.D.;doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.;MUDr. Hana Študentová, Ph.D.;doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Kabozantinib v léčbě mRCC: nová data

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

1. LF UK a Fakultní Thomayerova nemocnice. Praha

Adjuvantní terapie rizikového maligního melanomu klinického stadia III – kazuistika

MUDr. Michaela Fridrichová

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha

Cílená léčba ovariálního karcinomu

Přednášející: MUDr. Roman Kocián; prof. MUDr. David Cibula, CSc.; MUDr. Filip Frühauf, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

EADV 2020 – novinky v léčbě psoriázy

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA.

Akreditovaný kurz ohodnocen 4 kredity, Termín kurzu: do 31. 12. 2021

Závěrem roku napříč plicními nádory

přednášející: doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA; MUDr. Leona Koubková; MUDr. Libor Havel; MUDr. Marie Drösslerová

Plzeňský webinář: Aktuální témata v léčbě NSCLC

přednášející: prof. MUDr. Miloš Pešek CSc.; MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.; MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D.

prosinec 2020

Atezolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Jana Krejčí

Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

Léčba alektinibem u pacientů s ALK-pozitivním NSCLC – Aktualizované výsledky studie ALEX

MUDr. Marie Drösslerová

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

CITYSCAPE: primární analýza studie tiragolumab + atezolizumab vs. placebo + atezolizumab

MUDr. Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

PDF článku

Svatomartinský webinář: Nová éra léčby GIT malignit

přednášející: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; MUDr. Eugen Kubala; MUDr. Stanislav John; MUDr. Petr Preister

Terapie ribociklibem u pacientky s metastatickým SR+/HER2- karcinomem prsu

MUDr. Markéta Palácová

Klinika komplexní onkologické péče, MOU Brno

Zkušenost s ribociklibem v reálné klinické praxi

MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno

Jak na léčbu ALK-pozitivního NSCLC?

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. Marie Drösslerová; MUDr. Juraj Kultan; MUDr. Helena Čoupková; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; MUDr. Markéta Černovská

PDF článku

5x videokomentář

Cesta k trojnásobnému PFS u nemocných ve stadiu III NSCLC se jmenuje durvalumab (IMFINZI)

přednášející: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Akademie

ABC Akademie
BRAF Akademie
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky