Terapie ribociklibem u pacientky s metastatickým SR+/HER2- karcinomem prsu

MUDr. Markéta Palácová, Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Zkušenost s ribociklibem v reálné klinické praxi

MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D., Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno

Jak na léčbu ALK-pozitivního NSCLC?

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. Marie Drösslerová; MUDr. Juraj Kultan; MUDr. Helena Čoupková; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; MUDr. Markéta Černovská

PDF článku

5x videokomentář

Akademie

ABC Akademie
BRAF Akademie
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky