BRAF Akademie

Léčba metastatického maligního melanomu s mutací BRAF V600 – kazuistika

MUDr. Věra Benešová

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava

Sekvenční léčba metastatického maligního melanomu

MUDr. David Šulc

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice, Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Adjuvantní terapie rizikového maligního melanomu klinického stadia III – kazuistika

MUDr. Michaela Fridrichová

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha

Dabrafenib + trametinib v adjuvantní léčbě pacientů s MM ve III. stadiu - 5leté výsledky studie COMBI-AD - přednáška

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.;MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno

PDF článku

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky