Akreditované kurzy

EADV 2020 – novinky v léčbě psoriázy

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA.

Akreditovaný kurz ohodnocen 4 kredity, Termín kurzu: do 31. 12. 2021

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky