Odborná sekce – Karcinom plic

Závěrem roku napříč plicními nádory

přednášející: doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA; MUDr. Leona Koubková; MUDr. Libor Havel; MUDr. Marie Drösslerová

Plzeňský webinář: Aktuální témata v léčbě NSCLC

přednášející: prof. MUDr. Miloš Pešek CSc.; MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.; MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D.

prosinec 2020

Atezolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Jana Krejčí

Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

Léčba alektinibem u pacientů s ALK-pozitivním NSCLC – Aktualizované výsledky studie ALEX

MUDr. Marie Drösslerová

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

CITYSCAPE: primární analýza studie tiragolumab + atezolizumab vs. placebo + atezolizumab

MUDr. Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

PDF článku

Jak na léčbu ALK-pozitivního NSCLC?

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. Marie Drösslerová; MUDr. Juraj Kultan; MUDr. Helena Čoupková; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; MUDr. Markéta Černovská

PDF článku

5x videokomentář

Cesta k trojnásobnému PFS u nemocných ve stadiu III NSCLC se jmenuje durvalumab (IMFINZI)

přednášející: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky