METEOR zanechal zářící stopu a nyní vychází CaboSUN

Úvod

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Onkologická a radioterapeutická klinika FN, Plzeň

Studie CABOSUN

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Závěr

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky