Svatomartinský webinář: Nová éra léčby GIT malignit

Regorafenib v léčbě CRC: souhrn aktuálních dat

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Onkologická a radioterapeutická klinika FN, Plzeň

Regorafenib a sorafenib v léčbě HCC: souhrn aktuálních dat

MUDr. Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Kazuistika pacienta s vlastní klinickou zkušeností (CRC)

MUDr. Stanislav John

Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

Kazuistika pacienta s vlastní klinickou zkušeností (HCC)

MUDr. Petr Preister

Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky