Plzeňský webinář: Aktuální témata v léčbě NSCLC

Vývoj léčby karcinomu plic a postavení durvalumabu v jeho léčbě

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Klinika penumologie a ftizeologie FN Plzeň

prosinec 2020

Durvalumab v léčbě neresekabilního NSCLC stadia III po ChRT

MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Klinika penumologie a ftizeologie FN Plzeň

prosinec 2020

Radiochemoterapie lokálně pokročilého NSCLC

MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D.

Onkologická a readioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

prosinec 2020

K tématu

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky