Mezioborové setkání revmatologů

Mezioborové setkání revmatologů – zahájení

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Nádorová onemocnění u pacientů s RA ve vztahu podávané terapii

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; MUDr. Heřman Mann, Ph.D.

Kardiovaskulární riziko u revmatologických pacientů a možné vlivy terapie

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Plicní postižení u pacientů s RA

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.; prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Kde využíváme telemedicínu dnes a co nám přinese v budoucnu

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.; Edita Müllerová; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky